Integritetspolicy

1. Allmänt

Foderspecialisten AB (”Foderspecialisten”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

För vissa av Foderspecialistens tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Foderspecialistens hemsida foderspecialisten.se eller åsebrofoder.se väljer att bli kund hos Foderspecialisten.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Foderspecialisten har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

Foderspecialisten org.nr 556418-2920, 464 93 Mellerud, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.

3. När samlar vi personuppgifter?

Foderspecialisten samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Foderspecialistens hemsida, gör en beställning, kontaktar kundservice/support, eller reklamerar en vara. Foderspecialisten kan även få information från Foderspecialistens samarbetspartners i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av. Foderspecialisten kan även komma att få information om dig från annonsörer i Foderspecialistens annonsnätverk.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in?

4.1 Privatpersoner
När du köper en tjänst, vara, eller ansöker om kredit kan Foderspecialisten komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och Foderspecialisten.

4.2 Företag
Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Foderspecialistens samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och Foderspecialistens.

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6. Varför behandlar Foderspecialisten personuppgifter om dig?

6.1 Privatpersoner
Foderspecialisten behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Foderspecialisten personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, returer och reklamationer. Vid önskemål om kredit kan Foderspecialisten komma att begära en kreditupplysning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. Foderspecialisten kan även komma att samköra och analysera den information Foderspecialistens samlar in via cookies med den information som finns sparad i Foderspecialisten kundregister för dessa syften.

6.2 Företag
Foderspecialisten behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit.

Genom att godkänna denna integritetspolicy har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Foderspecialistens skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster.

Foderspecialisten kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Foderspecialistens räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Foderspecialisten rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Foderspecialisten kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av Foderspecialistens samarbetspartners och IT-leverantörer.

8. Länkar till externa webbplatser

Foderspecialistens hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Foderspecialisten. Foderspecialistens ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Foderspecialisten att publicera den justerade integritetspolicyn på foderspecialisten.se och med information om när ändringarna träder ikraft. Om Foderspecialisten genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Foderspecialisten att informera dig via e-post.

Denna policy ändrades senast 2019-08-19

10. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Foderspecialisten behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur Foderspecialisten   behandlar dina personuppgifter.

Foderspecialisten AB Åsebro kvarn, 464 93 Mellerud
E-post: info@foderspecialisten.se
Telefonnummer: +46(0)521-36048

Om du inte vill att Foderspecialisten behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Foderspecialisten. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.