Åsebro kvarn i Mellerud

Åsebro foder tillverkas av Åsebro kvarn i Mellerud. Ursprungligen maldes spannmål vid kvarnen, som har anor sedan 1825. Lokal produktion har pågått kontunierligt på platsen sedan dess.

Numera har företaget specialicerat sig inom foderbranschen, och sedan en tid tillbaka är verksamheten enbart inriktad på produktion av hästfoder. Därmed finns ingen risk för kontaminationer av otillåtna eller felaktiga restämnen från annan produktion.

Från oktober 2002 har Foderspecialisten AB övertagit hela verksamheten och driver produktionen vidare. Produkterna Classic och Vinnare samt Prestationshavre kommer att produceras av den gamla personalen enligt samma recept som tidigare. Varunamnen Åsebro Foder Classic och Vinnare är inköpta och fodret kommer i säckar med samma utseende som tidigare.

Åsebro foder är ett Müslie-pelleterat energifoder som produceras med hjälp av en speciell tillverkningsmetod, vilken har utvecklats av Åsebro kvarn i Mellerud. Genom att behandla de i fodret ingående råvarorna i en speciellt anpassad malningsprocess åstadkoms ett spannmålsbaserat pulvergranilat med noga avvägd torrhalt. Detta pelleteras sedan under hårt tryck utan tillsats av onaturliga ämnen, vilket resulterar i en produkt som förenar müslieblandningens lättsmälta konsistens med pelletsproduktens fasta och lätthanterliga form. 

Öppet vardagar 10-18 lördag 9-10.